Help, Ik kan niet meer leren. Mijn brein zit vol.

Blog / Nieuws | 23-11-23

Het overwinnen van cognitieve overbelasting bij leren.

In onze recente blogpost, hebben we ons verdiept in de redenen waarom het zo moeilijk is om geconcentreerd te blijven in de snelle wereld van vandaag. De oorzaak? Cognitieve overbelasting. Deze staat van mentale uitputting treedt op wanneer onze geest wordt overweldigd door de constante stroom van informatie, waardoor ons werkgeheugen tot het uiterste wordt gedreven. De gevolgen zijn aanzienlijk: het minder goed vasthouden van informatie, een verminderd probleemoplossend vermogen en een afname in kritisch denken en analyseren. Het is een alarmerend probleem dat onze aandacht vraagt. Dus, wat kunnen we hieraan doen? 

Inzicht in de factoren die bijdragen aan cognitieve overbelasting

Om cognitieve overbelasting effectief aan te pakken, moeten we eerst de factoren begrijpen die eraan bijdragen. De moderne wereld overspoelt ons met een ongekende hoeveelheid informatie van verschillende apps en onze multitasking-gerichte levensstijl maakt het alleen maar erger. Voeg daarbij de noodzaak toe om nieuwe en complexe technologieën te beheersen, de druk om direct te reageren op sociale media en de enorme hoeveelheid informatie die de meeste mensen op het werk moeten verwerken. Het resultaat is een perfecte combinatie van factoren voor cognitieve overbelasting.
Het werkgeheugen van het menselijk brein heeft een beperkte capaciteit om informatie vast te houden en te verwerken. Cognitieve overbelasting ontstaat wanneer de hoeveelheid informatie of de cognitieve eisen de capaciteit van de hersenen om deze te verwerken te boven gaan. Het begrijpen van dit verband tussen cognitieve overbelasting en het werkgeheugen is cruciaal, vooral voor instructional designers en onderwijskundigen die effectieve leerervaringen willen creëren.

Leren heroverwegen

Waarom bieden we nog steeds leermethoden aan die in de afgelopen 30 jaar niet zijn geëvolueerd of geïnnoveerd, ondanks dat leerlingen zich vandaag in andere omstandigheden bevinden dan een paar decennia geleden? Het is tijd om opnieuw na te denken over hoe we leren benaderen en om het probleem van cognitieve overbelasting onder ogen te zien.

De cognitieve psychologie en neurowetenschappen hebben op bewijs gebaseerde strategieën ontwikkeld om de negatieve effecten van cognitieve overbelasting te beheersen en te verminderen. Hier volgt een beknopt overzicht:

 

  1. Informatie bundelen: presenteer informatie in behapbare brokken die aansluiten bij hoe de hersenen informatie effectief verwerken en vasthouden.
  2. Geef prioriteit aan belangrijke informatie: benadruk de meest kritieke en relevantie informatie om te voorkomen dat leerlingen worden overstelpt met onnodige details.
  3. Integreer actief leren: betrek leerlingen met interactieve en praktische activiteiten om het begrip en de retentie te verbeteren.
  4. Gebruik visuele hulpmiddelen en media: verbeter het leren en verminder de cognitieve belasting door visuele hulpmiddelen, diagrammen en multimedia te gebruiken die het visuele verwerkingssysteem van de hersenen versterken.
  5. Gestructureerde instructie: bied gestructureerde begeleiding en ondersteuning tijdens leertaken, bekend als scaffolding. Introduceer geleidelijk complexe taken en bied ondersteuning totdat leerlingen zelfstandig kunnen leren.
  6. Mindfulness en stressvermindering: zorg ervoor dat de training niet wordt gegeven tijdens drukke periodes of delegeer taken om je volledig te kunnen concentreren. Begin de training met een mindfulness oefening om stress te verminderen en cognitieve functies zoals aandacht en geheugen te verbeteren.
  7. Gespreide herhaling en retrieval practice: verbeter de retentie op lange termijn door gebruik te maken van gespreide herhaling en retrieval practice-technieken, waarbij leerlingen met toenemende tussenpozen informatie herhalen.
Effectieve leerprogramma’s ontwerpen

Door de hoofdoorzaken van cognitieve overbelasting te begrijpen en deze remedies toe te passen, kunnen we effectieve leerprogramma’s ontwerpen die tegemoetkomen aan individuen die navigeren in de huidige, van informatie verzadigde wereld. Laten we afstand nemen van traditionele leermethodes en strategieën omarmen die deze bewezen leertactieken bevatten. Adaptief leren, prestatieondersteuning en andere efficiënte methodes moeten de basis vormen van jouw leerstrategie. Het is tijd om moderne leerlingen in staat te stellen succesvol te zijn in het digitale tijdperk.