DEI Verklaring

‘Wij geloven dat leren jouw wereld een betere plek maakt.’

De diversiteit aan Drillster-medewerkers is een enorme troef. We zijn vastbesloten om gelijke kansen te bieden in alle aspecten van het werk en tolereren geen discriminatie of intimidatie op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, of enige andere groep.

Het doel om een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplek te creëren, wordt ook vertaald in de adaptieve leerdienst van Drillster. Leren moet efficiënt, leuk en toegankelijk zijn voor alle mensen, ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen. De Drillster app maakt slim leren toegankelijk voor iedereen. Dit niveau van inclusiviteit stelt mensen in staat zich voor te bereiden op een betere toekomst door gebruik te maken van de Drillster manier van leren.

Diversiteit

We creëren een betere wereld als mensen beter kunnen presteren doordat kennis en vaardigheden worden ontwikkeld, behouden en verankerd. Drillster wordt gebruikt voor zowel formele educatie als corporate learning. Voor formeel onderwijs verhoogt de leer-app de studieresultaten van kinderen, studenten en lerende volwassenen. De stijgende slagingspercentages leggen een betere basis voor een goede professionele carrière. Voor coporate learning wordt Drillster gebruikt door medewerkers in alle lagen van de organisatie. Voor nieuwe medewerkers, mensen in alle loopbaanfasen, alle leeftijden, enz. De applicatie zorgt ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau en tempo leert, waardoor uiteindelijk de kennisniveaus van collega’s gemakkelijker gelijk worden getrokken.Diversiteit

Gelijkheid

De adaptieve leertechnologie biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om elk leeronderwerp volledig te beheersen. Dit zorgt voor gelijkheid. Waar toetsen en examens soms een negatief effect hebben wanneer de resultaten worden gebruikt om mensen te rangschikken als ‘sterke’ of ‘zwakke’ student/medewerker, zorgt de Drillster-app ervoor dat iedereen op zijn eigen tempo competenties kan verwerven. Dat vinden wij eerlijk.Gelijkheid

Inclusie

Leren op afstand maakt onderwijs toegankelijk voor mensen die anders geen toegang zouden hebben tot goed onderwijs. De methodologie maakt leren toegankelijk voor iedereen in elke situatie. Ook krijgen leerlingen gepersonaliseerde ondersteuning om de kennis en vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben, om toegang te krijgen tot betere banen en dus een betere toekomst. De voorleesfunctie voor slechtzienden is een goed voorbeeld van hoe Drillster breed toegankelijk wil zijn.Inclusie

Kloven dichten

Met de Drillster-technologie kun je kennishiaten voor cruciale onderwerpen, zoals DEI, beveiliging en bedrijfsethiek, identificeren en direct beginnen met het oplossen van die hiaten met slim en impactvol leren. Het gebruik van een de efficiënte en effectieve leermethodologie die kennishiaten voor cruciale en belangrijke onderwerpen bestrijdt, draagt bij aan een veiligere, meer inclusieve en duurzamere wereld.Kloven dichten

Het goede voorbeeld

Als organisatie met +/- 50 mensen van 9 verschillende nationaliteiten laten we zien dat we diversiteit belangrijk vinden. We geloven in onze methodologie en de effectiviteit ervan. Daarom passen we de methodologie ook zelf toe voor onze eigen organisatie. Alle medewerkers houden hun vaardigheid in bedrijfsethiek, DEI en andere belangrijke onderwerpen scherp dankzij onze eigen leeroplossing. We doe wat we zelf voorschrijven en leren terwijl van de inhoud en het proces.

Het goede voorbeeld

Drillster. Learning with you.