Design principle 6:

Gebruik onmiddellijke feedback: leg uit wat het goede antwoord is en waarom

Gebruik de feedback-optie om antwoorden toe te lichten. Het helpt mensen om de stof snel te begrijpen en te onthouden. Focus op wat mensen wél moeten onthouden, in plaats van wat onjuist is. Bekijk hieronder hoe je dit aanpakt!

Wat?

Zoals aangegeven in design principle 5 slaat het brein informatie op, ook als het foutieve informatie is. Daarom adviseerden we om de juiste informatie in de antwoordoptie te verwerken en ja/nee-vragen te vermijden. Het geven van positieve feedback sluit hierop aan.

De drill-editor biedt een feedback-optie om mensen van terugkoppeling te voorzien op hun (juiste of onjuiste) antwoorden. Maak gebruik van deze feedback-optie, het is een onmisbaar onderdeel van vraaggestuurd leren. Het helpt mensen verder en het stimuleert de kennisontwikkeling. Focus altijd op de juiste informatie. Geef dus aan waarom een bepaald antwoord goed is, ongeacht of dat ook het gegeven antwoord was. Voorkom een ongewenst leereffect en besteed geen aandacht aan foutieve informatie. Het is beter lerenden vaak te confronteren met dat wat zij wel moeten onthouden. Verzand niet in lange lappen tekst, maar houd de feedback kort en to-the-point. Bekijk het voorbeeld verderop …

Waarom?

Focus bij het maken van feedback op de informatie die mensen wél moeten onthouden: dus de juiste informatie. De wetenschap die hieraan ten grondslag ligt, is het feit dan mensen de feedback onthouden, ook als deze onjuist is. Wanneer je terugkoppelt waarom iets fout is, onthouden mensen dus wat ze niet moeten weten… een ongewenst leereffect. Probeer dit te voorkomen door terug te koppelen waarom een ander antwoord goed is. Bekijk ook de voorbeelden.

 

Als feedback direct na het antwoord wordt getoond, onthoudt men de informatie sneller. Waarom? Je brein ziet het als een soort beloning. Het wil geen foute antwoorden geven, dus het belang om feedback op te slaan wordt groter, zodat je de volgende keer wel het goede antwoord kan produceren. Bovendien wordt informatie beter onthouden wanneer het echt begrepen wordt. Onmiddellijke positieve feedback maakt dus dat kennis goed blijft hangen.

Hoe?

In dit voorbeeld wordt duidelijk aangegeven wat het goede antwoord had moeten zijn. Voor verduidelijking is een video toegevoegd.

Je kunt natuurlijk ook feedback geven bij een juist antwoord. Dit is bijvoorbeeld handig als mensen het antwoord goed gokken. Dat ze een antwoord goed hebben betekent namelijk nog niet direct dat ze de kennis daadwerkelijk paraat hadden. Zo krijgen zij toch nog uitleg.

Vraag een Workshop Drill Design aan