Design principle 4:

Verwerk één leerelement per vraag

Beperk iedere vraag tot één stuk informatie dat mensen dienen te onthouden. Zeker voor adaptief leren zijn korte en relevante vragen het meest effectief. Bekijk hieronder hoe je dit aanpakt!

Wat?

Zorg voor één leerelement per vraag. Een leerelement is één stukje informatie dat mensen moeten onthouden. Beperk je vraag dan ook tot dit ene leerelement en bewaar andere belangrijke leerstof voor een volgende vraag. Tweeledige vragen – wanneer je eigenlijk twee vragen tegelijkertijd stelt – zijn dus een no-go!

Dus:Wat is de definitie van A?’ en ‘Wat is de definitie van B?

In plaats van de tweeledige vraag:Wat is het verschil tussen A en B?

Bij tweeledige vragen kan het systeem niet weten welke kennis iemand wel of niet beheerst. Ook wordt het moeilijker voor lerenden om de juiste informatie te onthouden. Verderop tref je voorbeelden.

Waarom?

Naast dat je het lerenden onnodig moeilijk maakt, heeft het beperken van je vraag tot één leerelement nog een reden. De Drillster-applicatie werkt namelijk adaptief en spitst de drills toe op ieder individu. Niet alleen de drills, maar ook afzonderlijke vragen binnen drills worden in verschillende intervallen getoond aan de lerenden. Dat is allemaal afhankelijk van de snelheid en het beheersingsniveau van het individu. De vragen die iemand vaak fout beantwoord en dus minder goed beheerst, worden vaker herhaald. Het is daarom van belang dat je iedere vraag beperkt tot één leerelement. Zo kan het algoritme optimaal zijn werk doen en per element bepalen wat men al wel en niet beheerst.

 

Stel, er zijn toch twee leerelementen verwerkt in een vraag, en iemand beantwoordt de vraag fout. Drillster kan dan niet weten of de lerende beide elementen nog niet beheerst, of misschien één van de twee al wel. De vraag wordt dan herhaald, ongeacht of de lerende de kennis al deels bezit. Dat is onnodig en vooral frustrerend. Een vraag met één leerelement wordt specifieker gemeten en zo kan de applicatie effectiever zijn werk doen.

 

Wil je nog een reden? Bij tweeledige vragen moet je ook voor twee leerelementen feedback verzorgen (zie ook design principle 6). Focus liever op één leerelement om het behapbaar te houden. Maak het dus niet te moeilijk voor de lerenden, maar ook voor jezelf.

 

 

Hoe?

Dit is een goede vraag waarin één leerelement is opgenomen. De te onthouden informatie wordt volledig weergegeven in het antwoord: ’30 borstcompressies’.

Dit is een voorbeeld van een tweeledige vraag. Hier worden twee verschillende leerelementen bevraagd. Probeer dit te vermijden.

Vraag een Workshop Drill Design aan