Gericall zet de Drillster app in voor betere ouderenzorg

Case stories | 11-12-23

De ouderzorg heeft in Nederland, net als in veel andere Europese landen, een groot probleem. Steeds minder artsen moeten steeds complexere zorg leveren aan steeds meer ouderen die steeds langer leven. 24 uur per dag, 7 dagen per week, zowel bij ouderen thuis als in verzorgingshuizen. GeriCall, voorloper in regionaal samenwerken in de ouderenzorg, geeft ouderenzorg een nieuwe impuls met hun innovatieve oplossing medialab. Voor het ontwikkelen, borgen en onderhouden van de juiste kennis van de artsen en specialisten, maakt GeriCall al twee jaar gebruik van de adaptieve microlearning app Drillster. De app wordt gebruikt voor het sollicitatieproces, de onboardingfase en voor medewerkers die al langer in dienst zijn. Hierdoor heeft elke specialist op het juiste moment de juiste kennis en kunde om kritische zorgtaken correct uit te voeren. 

Effectieve onboarding

Een toenemende vraag naar zorg voor kwetsbare ouderen moet geleverd worden door een steeds kleinere groep mensen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, zijn zowel basisartsen, specialisten ouderenzorg, maar bijvoorbeeld ook gezondheidszorgpsychologen nodig. Het is belangrijk dat alle mensen die in de de ouderenzorg werken de juiste competenties hebben, en dat ze die kunnen onderhouden. Daarom maakt GeriCall tijdens het sollicitatiegesprek al gebruik van een kennistoets die via het Drillster-platform wordt aangeboden. De data die uit deze kennistoets komt, wordt ingezet om tijdens de onboarding van de kandidaat aanvullende onderwijsmodules aan te bieden, toegespitst op zijn of haar niveau. Op die manier zijn nieuwe kandidaten snel up-to-date.

Kostbare tijd besparen

Drillster is een slimme leerapplicatie. Een adaptief algoritme dat gebruik maakt van neurowetenschappen en AI, zorgt ervoor dat automatisch wordt ingezoomd op de leerelementen die een deelnemer nog niet volledig beheerst. Voor de medewerkers van GeriCall betekent het dat geen kostbare tijd wordt verspild aan het herhalen van lesstof die zij juist al goed beheersen. Dit scheelt enorm veel tijd. Kostbare tijd die nu aan zorgtaken besteed kan worden. Want juist daar knelt het. 

Direct bijspijkeren

Dat kennis en kunde afneemt als die niet onderhouden wordt, is alom bekend. Het is onmogelijk om alle kennis die je hebt opgedaan tijdens studies of cursussen altijd paraat te houden. Ook artsen en specialisten hebben te maken met deze onvermijdelijke vergeetcurve. Maar ook hier biedt de Drillster app hulp. Zo verzorgt GeriCall onder andere de spoedzorg voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen. Na telefonische triage kan besloten worden tot een beoordeling op locatie. Mocht de arts merken dat hij of zij de kennis over bijvoorbeeld wondzorg niet meer scherp heeft, dan start diegene de module wondverzorging in de Drillster app. De benodigde kennis is dan snel weer paraat. Dat is ‘Just-in-time learning’.

Gepersonaliseerd leren

De Drillster app berekent wanneer en welke kennis wegzakt als het niet wordt onderhouden. Als de arts zijn of haar kennis over wondverzorging wil bijspijkeren, hoeft niet een volledige module worden doorlopen, zoals bij een e-learning-module wel het geval zou zijn. De Drillster app focust namelijk op die elementen waar de arts de laatste keer nog moeilijkheden mee had of elementen die hij of zij al lang niet meer heeft gezien. Vooral voor deze elementen is de kans groot dat de arts ze niet meer paraat heeft. Door Drillster te gebruiken is de weggezakte kennis zeer snel weer terug en is de arts klaar om op de juiste manier de wond bij de patiënt te verzorgen. Het adaptieve algoritme personaliseert dus het pad naar volledige beheersing van de stof. 

Niels Langhout, hoofd Onderwijs en Innovatie van GeriCall en zelf ook specialist oudergeneeskunde: “We gebruiken Drillster voor zowel de selectie en de onboarding, als voor ‘onderwijs-on-demand’ voor onze medewerkers. Als een medewerker weet dat hij met specifieke elementen van de ouderenzorg te maken krijgt, dan zorgt de Drillster app dat de benodigde kennis ‘just-in-time’ op gepersonaliseerde wijze wordt bijgespijkerd. Dit scheelt enorm veel tijd en komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Hiermee levert GeriCall een belangrijke bijdrage aan het efficiënter kunnen leveren van complexe zorg aan de sterk groeiende groep ouderen.”