Corona & Compliance: Eric Schuiling

Blog / Nieuws | 30-06-20

Juist ook in tijden van crisis is compliance van belang

We horen veel over de economische gevolgen van de coronacrisis. Eric Schuiling, manager advies en detachering bij het Nederlands Compliance Instituut, voorziet ook gevolgen voor de afdelingen compliance. Hij benadrukt dat juist ook in een tijd als deze compliance essentieel is.

Schuiling: “Waar de crisis van 2008 voortkwam uit de financiële sector, is de coronacrisis een zeer brede crisis en feitelijk een unieke gebeurtenis. Voor het eerst sinds mensenheugenis is de economie bewust platgelegd om de gezondheid van de bevolking voor te laten gaan. Of het nu om SARS, AIDS, Gele koorts of Mexicaanse griep ging, de economie bleef altijd doordraaien. Dat maakt ook dat het lastig is te voorspellen wat de consequenties zullen zijn van deze intelligente lockdown in Nederland. Maar gezien het feit dat de Nederlandse economie zeer sterk verweven is met de wereldeconomie, gaan we dit hoe dan ook merken, in alle sectoren. Een dergelijke crisis maakt dat ondernemingen in de overlevingsstand komen, want zo ernstig is het: Kunnen we het overleven, en zo ja, hoe dan?”

Klik hier om het interview met Jaap van Manen (Strategic Management Centre) over Compliance & Corona te lezen.

Snijden in de kosten

Schuiling vervolgt: “Heel nuchter komt het dan neer op ‘de tering naar de nering zetten’, oftewel: als er geen omzet is, moeten de kosten ook zover mogelijk naar beneden. Dus er wordt gesneden in de kosten, waarbij in veel sectoren personeelskosten een grote component vormen. Ook alle niet-kernfuncties in een onderneming worden ernstig tegen het licht gehouden. Wat doen al die adviseurs eigenlijk? Welke activiteiten kunnen we wel en niet schrappen? Deze kritische blik zal ook op compliance-afdelingen worden geworpen: draagt de afdeling nog voldoende bij om het schip drijvende te houden?”

Compliance speelt juist in tijden van crisis

“Maar het is een misvatting dat compliance een luxe is”, aldus Schuiling. “Daarop bezuinigen zou een grote fout zijn. Juist Compliance Officers moeten daarom de rug recht houden. Standvastigheid is immers een wezenlijk onderdeel van de definitie van integriteit, naast zorgvuldigheid en uitlegbaarheid. En juist om integriteit zou het, ook in deze crisis, moeten blijven gaan. Waartoe zijn we als bedrijf op aarde? En in welke mate vullen wij de behoeften van onze klanten nu in? Welke (integriteits-) risico’s blijven actueel of zijn zelfs relevanter geworden? Dit zijn vragen die juist ook in deze crisis aan bod komen en die dus de kernwaarden van de onderneming raken. Daar moet de Compliance Officer zijn steentje aan bijdragen. En dat kan hij ook. Want compliance is al lang niet meer alleen gericht op het toezien op wet- en regelgeving: het gaat om het versterken van de integriteit. En juist aan dat gesprek kan, zeker in deze tijden, de compliance officer een doorslaggevende gesprekspartner zijn.”

 


Meer lezen over compliance en de uitdagingen van de Compliance Officer? Download hier het whitepaper ‘De veranderende rol van de Compliance Officer’.