Digitaal toetsen en test authoring tool

Naast adaptieve leermogelijkheden biedt het Drillster-platform een breed scala aan functionaliteiten voor digitale toetsen en examens.

Je kunt standaard toetsen definiëren, zoals certificeringstoetsen of diagnostische toetsen. De toets geeft de inzage in een score en de deelnemer slaagt of zakt daarmee voor de toets of het examen. Ook biedt het Drillster platform de mogelijkheid oefentoetsen te definiëren en te distribueren. Zo zijn deelnemers beter voorbereid op het werkelijke examen, dat ook met de Drillster app kan worden afgenomen.

Adaptieve toetsen

Naast de traditionele toetsmogelijkheden is het mogelijk om adaptieve toetsen te definiëren. Adaptieve toetsen zijn bedoeld om het niveau te bepalen van iemands kennis of vaardigheden. Als je een toets samenstelt uit drills op verschillende moeilijkheidsniveaus, kan Drillster achterhalen op welk niveau de deelnemer zich op dat moment bevindt. De app doet dit door tijdens de test te schakelen naar een hogere of lagere moeilijkheidsgraad. Met de data uit de adaptieve toets kunnen organisaties voor iedere deelnemer een leertraject op precies de juiste moeilijkheidsgraad starten. Het kan dus het uitgangspunt zijn voor de verdere leeractiviteiten. Een voorbeeld van een adaptieve toets is een taaltoets die kan bepalen op welk niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader een taal wordt beheerst (A1, A2, B1, B2, C1).

Test authoring tool

Een geïntegreerde test authoring tool stelt scholen en organisaties in staat om voor elke toetsdefinitie de juiste condities en voorwaarden te bepalen. Het systeem genereert de toetsen met vragen uit één of meer onderliggende oefeningen (drills). De mogelijkheden die de Drillster test authoring tool biedt, bevatten onder andere de volgende elementen:

 

 • Het totale aantal vragen per toets.
 • Het aantal vragen per subonderwerp in een toets.
 • Het aantal vragen per onderliggende drill en het gewicht van deze vragen.
 • Of de selectie en filtering van vragen gebaseerd zijn op vraaglabels.
 • De volgorde van vragen en antwoordopties (vast of willekeurig).
 • De resultaatweergave (algemene score, score per subonderwerp, overzicht van juiste/foutieve antwoorden, feedback op antwoorden, enz.).
 • De manier waarop het resultaat wordt berekend (transformaties van de toetsscore).
 • De mogelijkheden voor vraagnavigatie.
 • Of een toets kan worden ingediend met of zonder onbeantwoorde vragen.
 • De tijdsbeperkingen voor vragen.
 • De tijdsbeperkingen voor de toets.
 • De feitelijke toets wordt gegenereerd op het moment dat de deelnemer de toets start.
 • Toetsdistributie.

Testverdeling

Zodra een toets is gedefinieerd, kan deze worden verspreid naar de doelgroep. Voor de distributie kun je het aantal toetspogingen, deadlines en tijdsperiodes waarin de toets kan worden afgenomen, definiëren. Meldingen en herinneringen kunnen worden verstuurd om de deelnemers uit te nodigen de toets op tijd af te nemen. Als vragen in een toets ook worden gebruikt in oefeningen (adaptieve leermodule) in de bibliotheek van de deelnemers, zullen de resultaten van invloed zijn op de oefenscore (vaardigheid). Dit zorgt ervoor dat het Drillster-algoritme het optimale leertraject voor elke individuele gebruiker bepaalt.

Je kunt ervoor kiezen om de doelgroep de toets te laten maken via de Drillster-website of -mobiele app, of geïntegreerd in het LMS dat je gebruikt. Als de deelnemers naar een bepaalde fysieke locatie moeten komen, is het ook mogelijk om de toets af te nemen zonder een Drillster-gebruikersaccount. Je kunt elke deelnemer een unieke code geven om in te loggen. In dat geval zullen de resultaten geen invloed hebben op enige oefen-vaardigheid.

Rapportage en dashboard

Bij het definiëren van een toets kunnen veel verschillende toetsscoretransformaties worden gekozen. Hierdoor heeft de auteur een grote flexibiliteit om te bepalen hoe de toetsresultaten worden berekend, weergegeven (percentage, cijfer van 1 tot 10, cijfer afgerond op 0,1 of 0,5, enz.) en gerapporteerd. Met de toetsscoretransformaties kun je ook instellen bij welke score de deelnemer slaagt of zakt voor de toets.

Afhankelijk van de instellingen die de auteurs hebben gekozen, kunnen gebruikers inzicht hebben in de resultaten van hun eigen toetsen. Dit kan variëren tussen ‘geslaagd’, ‘niet geslaagd’, een percentage, een cijfer, met/ zonder feedback, en meer. Managers of beheerders hebben inzicht in de toetsresultaten van een vooraf gedefinieerde populatie: algemeen resultaat, resultaat per subonderwerp, tijd besteed aan de toets, aantal correct beantwoorde vragen, incorrect beantwoorde vragen, ingediende antwoorden, enz. Ook het percentage van de populatie dat de toets heeft ingediend, kan door de beheerders worden gezien.

Verandermanagement

Als beheerder kun je op elk moment wijzigingen of updates aanbrengen in vragen of antwoordopties. Je kunt bepalen wanneer de verwerkte wijzigingen beschikbaar kunnen worden gesteld in de toetsen. Je hoeft je toetsen of examens niet opnieuw te definiëren; je kunt gewoon de onderliggende vragen bijwerken en de updates vrijgeven. De bijgewerkte vragen zijn onmiddellijk beschikbaar voor de volgende deelnemer die een toets aflegt.