Design principle 5:

Vraaggestuurd leren: verwerk de te onthouden informatie in het antwoord

Drills werken vraaggestuurd: mensen leren door vragen te beantwoorden en de bijbehorende feedback te onthouden. Verwerk daarom de boodschap die mensen moeten onthouden in de antwoorden. Probeer ja/nee-vragen en juist/onjuist-vraagconstructies zoveel mogelijk te vermijden. Bekijk hieronder hoe je dit aanpakt!

Wat?

Ja/nee-vragen, we kennen ze allemaal. Ook de juist/onjuist-vragen, ‘wat is fout?-vragen’ en vragen met stellingen komen veel voor. Dit is echter niet de ideale manier om iemand juist díe informatie mee te geven die onthouden moet worden. Wat adviseren we dan wel?

Waarom?

Vraaggestuurd leren betekent dat mensen wijzer worden door het beantwoorden van vragen. Geen lappen tekst doornemen, maar actief verwerken van informatie. Neem daarom de boodschap die mensen moeten onthouden op in de antwoordopties. Vermijd ja/nee-vragen en juist/onjuist-vragen. Mensen onthouden dan namelijk niet wat juist was of waarom dit juist was. Gelukkig kun je er als instructional designer aan bijdragen dat mensen zo efficiënt mogelijk leren door de gewenste te onthouden informatie als antwoordoptie toe te voegen. Klinkt het nog een beetje abstract? Bekijk het voorbeeld verderop!

Wanneer je een vraag maakt over hoe mensen niet moeten handelen in een bepaalde situatie, loop je het risico dat er een ongewenst leereffect ontstaat. Het brein slaat deze onjuiste informatie namelijk wel ergens op. Op moment suprême kan het brein die incorrecte informatie ophalen en handelen mensen mogelijk verkeerd. Dus naar wat zij niet moeten doen, in plaats van hoe zij juist wel moeten handelen. We kunnen dit het beste laten zien aan de hand van een voorbeeld …

Hoe?

In deze vraag wordt de te onthouden informatie volledig weergegeven in het antwoord: ’30 borstcompressies’.

Deze ja/nee vraag is niet ideaal voor het overbrengen van kennis. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden.

De oplettende lezer ziet dat we stiekem zelf ook voorbeelden geven van hoe het niet moet … we ontkwamen er helaas niet aan. Hopelijk wordt het zo beter duidelijk wat je juist wel moet doen!

Vraag een Workshop Drill Design aan