Toezichthouders enthousiasmeren over moderne leerprogramma’s

Blog / Nieuws | 02-05-23

De kogel is door de kerk: als organisatie willen jullie een nieuwe weg in slaan om de vakbekwaamheid van personeel continu aantoonbaar op peil te houden. Traditionele leermethodes met examens en certificering leiden immers niet tot het gewenste doel om fouten en ongelukken op de werkvloer tot een minimum beperken. Jullie zien alleen nog één grote beer op de weg die jullie ervan weerhoudt om traditionele leermethodes helemaal los te laten: autoriteiten en toezichthouders. Zij eisen namelijk dat periodieke certificering van medewerkers plaatsvindt door klassikale bijeenkomsten en/of een examen om vakbekwaamheid aan te tonen. Maar is dit echt zo? Of is deze beer op de weg eigenlijk best vriendelijk en wil hij de weg voor je vrijmaken als je met hem in gesprek gaat?

Verplichte certificering

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met wetgeving, regels en protocollen die vanuit autoriteiten en toezichthouders worden opgesteld om de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsvoering te waarborgen. Deels zijn dit algemene wetten en regels vanuit de overheid en deels sectorspecifieke richtlijnen vanuit sectororganisaties. Eén ding hebben ze gemeen: vanuit de richtlijnen worden eisen gesteld aan de competenties en vaardigheden van medewerkers. En dat is logisch, want dit is een belangrijke factor om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. Om de vaardigheden van medewerkers aan te tonen, vragen de meeste autoriteiten en toezichthouders om eens in de zoveel tijd een certificaat te behalen.

Een groot nadeel van periodieke certificering is echter dat het een momentopname is. Op het moment van certificering is er sprake van een kennispiek. Je hebt een training aangeboden, medewerkers hebben zich waarschijnlijk goed voorbereid en daardoor de benodigde kennis paraat om het certificaat te behalen. Enkele maanden of zelfs weken later is veel kennis alweer weggezakt (de beruchte vergeetcurve) en is het maar de vraag of medewerkers nog steeds volledig bekwaam zijn. Niet voor niets kiest jouw organisatie ervoor om een nieuwe weg in te slaan op dit gebied, toch?

Nieuw en oud tegelijk

Als organisatie staan jullie te popelen om een modern leerprogramma te introduceren binnen de organisatie om permanente vakbekwaamheid na te streven. Maar die autoriteiten en toezichthouders vragen nog steeds om jaarlijkse of tweejaarlijkse certificering. In theorie hoeft dit organisaties er niet van te weerhouden om nieuwe leerprogramma’s te introduceren. Maar in de praktijk is dit soms anders en levert het natuurlijk dubbel werk op als je zowel de certificeringen uitvoert als nieuwe leermethodes introduceert. Medewerkers hebben immers via het leerprogramma al aangetoond dat ze vakbekwaam zijn, dus waarom zou je ze nog kwellen met de stress van certificering? 

Uitnodigen aan tafel

De opvatting bestaat dat autoriteiten en toezichthouders niet openstaan voor vernieuwing en vast willen blijven houden aan die periodieke certificering. Maar niets is minder waar. Dergelijke instanties weten vaak simpelweg niet beter. Als jij ze vanaf het begin van het project uitnodigt aan tafel, kunnen ze kennismaken met een nieuwe methodologie. Vanuit Drillster hebben we vaker met dit bijltje gehakt. Onze ervaring is dat autoriteiten en toezichthouders vaak erg enthousiast zijn over moderne leerprogramma’s als ze de resultaten ervan zien. Uiteindelijk zetten zij zich in voor kwaliteit en veiligheid op de werkvloer. Met gedegen bewijsvoering dat moderne methodologieën hier veel beter aan bijdragen dan traditionele leermethoden, trekt dit ze meestal wel over de streep om naar resultaat te gaan kijken in plaats van de vorm.

Verkeerde perceptie

In onze ervaring zit er vaak niet echt een beer op de weg. Toch hebben organisaties die perceptie. Dat is jammer, want waarom vasthouden aan die periodieke certificering als dit helemaal niet nodig blijkt? Nodig autoriteiten en toezichthouders dus vooral vroeg in het proces uit aan tafel, vertel ze over je visie en laat de resultaten van moderne leermethodologieën zien. De kans is groot dat je medewerkers dan niet langer hoeft te kwellen met certificering, maar dat jouw organisatie de weg in kan slaan naar permanente vakbekwaamheid. Dan zul je zien dat er geen autoriteit of toezichthouder is die kan ontkennen dat dit de kwaliteit en veiligheid op de werkvloer alleen maar ten goede komt.

Wil je weten hoe KLM Cargo de autoriteiten meekreeg in hun leermethode? Lees dan het case-artikel ‘How KLM Cargo’s learning method replaced the recurrent exam’.