Onderzoeksrapport: veiligheid cruciale sectoren in het geding

Blog / Nieuws | 14-11-22

Kennisborging is een uitdaging. Zeker voor organisaties die actief zijn in cruciale sectoren, omdat een klein foutje grote (maatschappelijke) gevolgen kan hebben. Wetgeving en protocollen veranderen voortdurend, waardoor nieuwe kennis niet of niet op tijd wordt opgedaan. Daarnaast zit er veel tijd tussen hercertificeringen, waardoor belangrijke kennis snel wegzakt.

Hoe staat het ervoor met de kennis van medewerkers? En wat zijn de gevolgen wanneer het organisaties niet lukt om kennis bij medewerkers te borgen en up-to-date te houden? Wij lieten het onderzoeken en bundelden de resultaten in het rapport ‘Bevoegd, maar ook bekwaam?’. Je kunt het gratis downloaden via dit formulier.


Wil je meer weten of in gesprek over de onderzoeksresultaten? Dat doen we graag. Stuur een e-mail naar info@drillster.com, of bel +31 88 375 0500.

Bel ons                  E-mail ons