Onderzoek: Onbekwaam personeel in cruciale beroepen veroorzaakt fouten en fysieke ongelukken

Blog / Nieuws | 15-11-22

Kwart medewerkers in cruciale sectoren is wel bevoegd, maar blijkt in praktijk onbekwaam

Bij bijna driekwart (73%) van de Nederlandse bedrijven in cruciale sectoren leidt onvoldoende kennis van medewerkers tot fouten op de werkvloer. Bij ruim één op de vijf (21%) heeft dit zelfs regelmatig fysieke ongelukken als gevolg. Dit blijkt uit onderzoek van Drillster, specialist in adaptief leren, onder ruim 1.000 medewerkers met een cruciaal beroep. Denk hierbij aan beroepen in sectoren als de zorg, het onderwijs of het openbaar vervoer.

Diploma geen bewijs van bekwaamheid
Bijna een kwart van de respondenten (23%) geeft aan dat veel collega’s binnen de organisatie wel bevoegd zijn, maar niet bekwaam. Dit houdt in dat zij wel de benodigde diploma’s of certificaten hebben om specifieke handelingen uit te voeren, maar in de praktijk niet over de juiste kennis of competenties beschikken. Bij drie op de tien bedrijven (30%) worden zelfs werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers die helemaal niet over de juiste certificaten of diploma’s beschikken. De veiligheid voor medewerkers en voor de maatschappij staan hierbij op het spel.

Marco van Sterkenburg, CEO bij Drillster: “Juist bij cruciale beroepen is het van belang dat medewerkers altijd over de juiste kennis beschikken. De resultaten van dit onderzoek bevestigen wat wij ook in de praktijk tegenkomen: medewerkers in deze sectoren bezitten niet altijd de juiste diploma’s of certificaten. Daar komt bij dat de mensen die op papier wél bevoegd zijn, in de praktijk niet altijd bekwaam blijken. Het gaat dus niet alleen mis bij het behalen van de benodigde bevoegdheid, maar ook bij het voortdurend op peil houden van benodigde kennis om adequaat te handelen. Ik zie vaak dat bedrijven en medewerkers certificeringen behalen en cursussen volgen enkel zien als vinkjes zetten. Maar opgedane kennis zakt nu eenmaal snel weg en bovendien kan het zijn dat procedures of wet- of regelgeving veranderen. Het is daarom zaak dat werkgevers investeren in het continu bijhouden én aantonen van kennis van medewerkers. Dat is een stuk waardevoller dan vasthouden aan ondermaatse en vaak sporadische (bijscholings)cursussen en (her)certificeringstrajecten. Deze leiden weliswaar tot een tijdelijke kennispiek en bevoegdheid, maar garanderen niet dat medewerkers bekwaam zijn wanneer ze op een later moment cruciale werkzaamheden moeten uitvoeren.”

Je kunt het onderzoeksrapport hier downloaden.

Onderzoek cruciale sectoren