Kwart zorgprofessionals beschikt niet over juiste papieren

Blog / Nieuws | 02-03-23

Origineel artikel op Nationale Zorggids


Bijna een kwart (23%) van de Nederlandse zorgprofessionals beschikt niet over de juiste diploma’s die nodig zijn om hun werk te mogen doen. Dit becijfert Drillster, specialist in adaptief leren, in recent onderzoek onder ruim 1.000 medewerkers met een cruciaal beroep in sectoren als de zorg, onderwijs of het openbaar vervoer. Van de professionals werkzaam in de zorg erkent maar liefst 69 procent dat er fouten worden gemaakt in de dagelijkse praktijk door het gebrek aan parate kennis. 23 procent geeft toe dat er zelfs fysieke ongelukken voorkomen op de werkvloer door foutief handelen. 

Overschatting kennisniveau

Ondanks bovenstaande cijfers schatten zorgmedewerkers zichzelf hoog in: vrijwel iedereen (95%) stelt dat de parate kennis over hun vakgebied goed of zelfs uitstekend is. Opmerkelijk is dat maar liefst 59 procent vindt dat zij hun werk ook goed kan uitvoeren zonder dat de kennis volledig op het juiste niveau is.

Continue bijleren is cruciaal

Om te zorgen dat zorgprofessionals altijd over de benodigde parate kennis en vaardigheden beschikken, is adequate training en bijscholing noodzakelijk. Door veranderingen in wet- en regelgeving blijken deze echter niet altijd meer up-to-date. In de zorgsector blijkt vijftien procent van de cursussen verouderd. Daarbij geeft een derde van het zorgpersoneel aan moeite te hebben om kennis op peil te houden. Zorginstellingen lijken zich vooral te focussen op de formaliteit rondom opleiden, in plaats van de inhoud. 44 procent van de medewerkers geeft aan dat alleen al zijn of haar fysieke of online aanwezigheid voldoende is om een cursus te halen. 

Marco van Sterkenburg, CEO bij Drillster: “Als er een ding is dat we hebben geleerd afgelopen jaren, is het wel dat de zorg uiterst belangrijk is en dat we extra zuinig moeten zijn op de mensen die in deze cruciale sector werken. Nu blijkt dat er een aanzienlijke groep niet of onvoldoende gecertificeerd is, is het goed om samen met werkgevers te kijken hoe we deze zorgprofessionals handvatten kunnen bieden om op een efficiënte manier vakbekwaam te worden én te blijven. De focus moet daarbij liggen op continu leren, herhalen en toepassen van kennis en vaardigheden. Zo zorg je ervoor dat mensen écht vakkundig zijn in de praktijk, in plaats van dat ze enkel bevoegd zijn op papier door middel van een certificering of toets.”

Nationale Zorggids

 


onderzoek zorg