Helft onderwijssector niet voldoende gekwalificeerd

Blog / Nieuws | 13-03-23

28 procent geeft toe dat belangrijke kennis inmiddels is weggezakt 

Maar liefst de helft van medewerkers uit het onderwijs beschikt niet over de juiste diploma’s of certificaten. Toch denken zij zelf dat hun kennisniveau wel voldoende op peil is. Sterker nog, maar liefst 90 procent zegt dat het over het algemeen goed of zelfs uitstekend is gesteld met de parate kennis over hun vakgebied. Dit blijkt uit onderzoek van Drillster, specialist in adaptief leren, onder ruim 1.000 medewerkers met een cruciaal beroep in sectoren als de zorg, onderwijs of het openbaar vervoer.

Goed werk leveren, zonder de juiste papieren

Medewerkers uit de onderwijssector zijn zelfverzekerd als het gaat om hun eigen kennen en kunnen. Dit blijkt uit het feit dat maar liefst 65 procent van de professionals denkt dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren, zonder dat hun kennis volledig op peil is. Slechts één op de vijf medewerkers bij onderwijsinstellingen twijfelt of zij voldoende kennis heeft om het werk goed uit te kunnen voeren. 

Weggezakte kennis opzoeken

28 procent geeft toe dat belangrijke kennis inmiddels is weggezakt en dat zij regelmatig informatie moet teruglezen. Voor het op peil houden van het kennisniveau schiet de werkgever volgens de respondenten tekort. Binnen het onderwijs geeft ongeveer een vijfde (22%) aan dat collega’s wel de bevoegdheid hebben om hun werk te mogen doen, maar niet voldoende bekwaam zijn. Volgens 51 procent van de respondenten moet de werkgever hier meer aan doen.

Marco van Sterkenburg, CEO bij Drillster: “Veel personeel in het onderwijs beschikt niet over de juiste papieren. Dat is, kijkend naar de huidige arbeidskrapte, best begrijpelijk. Natuurlijk is het belangrijk dat medewerkers in de onderwijssector bevoegd zijn. Toch zegt een in het ver verleden behaald diploma niet alles. Belangrijker dan een papiertje is dat de medewerkers die onze nieuwe generaties opleiden altijd daadwerkelijk bekwaam zijn en hun werk goed kunnen uitvoeren. Het zou verstandig zijn als de sector hierin investeert. Dit realiseer je door personeel in het onderwijs op regelmatige basis te laten leren en deze materie te herhalen en toe te passen in de praktijk. Werkgevers dragen de verantwoordelijkheid om dit te faciliteren. Op deze manier krijgt kennis geen kans om weg te zakken en is men minder tijd kwijt met het opzoeken van procedures. Door, los van bevoegdheid, te zorgen dat al het personeel in ieder geval altijd bekwaam is, houden we het kennisniveau van mensen werkzaam in het onderwijs – en dus het niveau van het onderwijs zelf – hoog.