Drillster trotse eigenaar van ISO 27001 certificaat

Beveiliging en privacy | 15-07-19

Afgelopen week kon ook bij ons de vlag uit: Drillster is nu officieel ISO 27001 gecertificeerd.  ISO 27001 beschrijft hoe je als bedrijf met het beveiligen van informatie omgaat. Dit heeft als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens zeker te stellen. Je kunt hierbij o.a. denken aan bescherming van persoons- of bedrijfsgegevens, het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot bepaalde gegevens of inbraak.

Alle beveiligingprocessen die Drillster hanteert zijn tijdens de ISO certificerings uitvoerig doorgelicht en getoetst en we hebben mooie complimenten mogen ontvangen over de wijze waarop we de gegevens van ons en van onze klanten beveiligen. Daar zijn we trots op. 

We besteden als Drillster veel aandacht aan informatiebeveiliging. Natuurlijk werken we al heel lang conform strenge standaarden en ook onze leveranciers, waaronder de datacenters waar de Drillster applicatie draait, beschikken over de benodigde certificeringen. Daarom was het voor ons niet meer dan logisch stap om zelf dit ISO 27001 certificaat te behalen. Het resultaat is nu dat we het felbegeerde ISO 27001 certificaat hebben! 

En zoals wij als geen ander weten: kennis verdwijnt als je het niet onderhoudt. Onze medewerkers houden hun kennis over informatiebeveiliging op peil door gebruik te maken van de Drillster app. Ook blijven we scherp op nieuwe regelgeving, best practices of nieuwe technologie. Het beveiligen van jouw en onze informatie is immers een continu proces.  

Drillster. Learning with you.