Adaptief leren: push of pull?

Drillster updates | 16-04-24

Adaptief leren, een methode waarbij leercontent wordt gepersonaliseerd voor de leerling, wordt vaak geassocieerd met ‘directed leren’ of ‘push learning. Men gelooft dat het ontwikkelen, verankeren en behouden van cruciale competenties op adaptieve wijze weinig ruimte overlaat voor een deelnemer om te kiezen of hij aan de slag wil met het voorgestelde leerobject. Echter, adaptief leren kan ook worden gebruikt voor ‘pull learning’ of self-directed leren’. Laten we dieper ingaan op de toepasbaarheid van adaptief leren in zowel push- als pull-leerscenario’s.

Push learning is een aanpak waarbij leercontent naar deelnemers wordt gepusht zonder dat zij daarom gevraagd hebben. Dit kan bijvoorbeeld via e-mails, klassikale training of pushmeldingen op hun telefoons. Pull learning is een aanpak waarbij deelnemers het initiatief nemen om met leercontent aan de slag te gaan wanneer zij dat willen, gebaseerd op hun specifieke leerbehoeften, doelen en interesses. Leerlingen hebben hun eigen pakket leerobjecten om uit te kiezen of kunnen soms zoeken in een grote bibliotheek die toegankelijk is voor alle collega’s.

Lees hier meer over adaptief leren

Adaptief push learning

Als we kijken naar specifiek adaptief leren, dan zijn er verschillende manieren waarop dit kan worden toegepast. Laten we beginnen met adaptief push learning. Deze aanpak benadrukt het pushen van leercontent naar deelnemers wanneer hun organisatie dit noodzakelijk acht. De tabel hieronder schetst de soorten trainingen waarvoor push learning relevant is en de waarde die adaptief leren eraan toevoegt.

 

Trainings typeWaarom geschikt voor push learning?Wat is de toegevoegde waarde van adaptief leren?
Essentiële basiskennis en -vaardighedenPush learning is vaak effectief wanneer er een noodzaak is om essentiële basiskennis of kernconcepten over te brengen. In situaties waarin leerlingen een gemeenschappelijk basiskennis nodig hebben, kan een gestructureerde en begeleide push-aanpak zinvol zijn.Adaptief leren met spaced repetition zorgt ervoor dat cruciale kennis, bewustzijn en vaardigheden het hele jaar door top-of-mind blijven. Als gevolg kunnen deze competenties correct worden toegepast wanneer de deelnemer cruciale taken moet uitvoeren.
Compliance-training Push learning wordt vaak gebruikt voor compliance-training waarbij specifiek beleid, procedures of regelgeving uniform aan alle medewerkers moet worden gecommuniceerd. Voorbeelden zijn gedragscode, veiligheid en (cyber)beveiliging.Adaptief leren verkort de tijd tot bekwaamheid aanzienlijk. Hoe meer ervaren de medewerker, hoe minder tijd nodig is om bekwaamheid aan te tonen. Tijdig opfrissen van de competenties zorgt ervoor dat de vergeetcurve geen negatieve impact heeft op het compliance-gerelateerde gedrag van medewerkers.
Dringende of tijdskritische informatie/vaardighedenIn gevallen waarin kritieke en tijdskritische informatie onmiddellijk moet worden gecommuniceerd, is push learning zeer geschikt. Bijvoorbeeld in geval van noodprocedures of belangrijke updates.Adaptief leren waarbij de vergeetcurve voor zowel individuen als specifieke trainingsonderwerpen berekend wordt, zorgt ervoor dat leerlingen ‘just in time’ hun bekwaamheid opfrissen. Het garandeert ook dat medewerkers het hele jaar door voorbereid zijn om dringende of tijdskritische taken correct uit te voeren.

De challenges in de Drillster-app zijn een goed voorbeeld van push- of gestuurd leren. Pushmeldingen worden verzonden wanneer de vaardigheid van een leerling in een specifiek onderwerp nog niet is bereikt of onder het vereiste niveau is gevallen. Toepassingsvoorbeelden zijn veiligheidstrainingen voor werknemers die onder potentieel gevaarlijke omstandigheden werken, of trainingen voor personeel dat alert moet zijn op tekenen van fraude of criminaliteit.

Adaptief pull learning

Bij zelfgestuurd of pull learning ligt de nadruk op deelnemers toegang bieden tot een scala aan leercontent. Zo kunnen ze zelf op ieder gewenst moment de content erbij pakken (pull) die ze nodig hebben. Hoe verhoudt dit zich tot adaptief leren?

 

Trainings typeWaarom geschikt voor push learning?Wat is de toegevoegde waarde van adaptief leren?
Zelfstandig lerenPull learning is ideaal wanneer leerlingen hun eigen tempo willen bepalen. Het is geschikt voor individuen die de flexibiliteit willen om te kiezen wanneer en wat ze leren, gebaseerd op hun specifieke behoeften en agenda’s. Deze aanpak is goed geschikt voor niet-kritieke competenties.Adaptief leren maakt vaak gebruik van microlearning, wat het leren vergemakkelijkt tijdens 'loze' momenten, zoals het wachten op een trein. Deelnemers hebben meer profijt van leren als ze vaker wat korter leren, dus verspreid over meerdere momenten en dagen.
Gespecialiseerde of geavanceerde onderwerpenVoor meer geavanceerde of gespecialiseerde onderwerpen, waarbij deelnemers mogelijk verschillende niveaus van basiskennis hebben, stelt pull learning hen in staat om materiaal te raadplegen dat relevant is voor hun individuele behoeften.Adaptief leren zorgt ervoor dat alle kennis die iemand al bezit behouden blijft en wordt verankerd. Dit maakt het makkelijker om meer geavanceerde competenties te verwerven. Een adaptief algoritme berekent de vergeetcurve en stelt medewerkers in staat om efficiënt hun bekwaamheid op te frissen. Dit is met name handig als ze op korte termijn specifieke taken moeten uitvoeren. Deze aanpak is een voorbeeld van just-in-time leren.
Continu leren en skills ontwikkelenPull learning is zeer geschikt voor continu leren en voor het ontwikkelen van skills. Deelnemers hebben toegang tot leercontent en kunnen erbij wanneer er een behoefte is. Zo kunnen ze geleidelijk aan nieuwe skills verwerven.Een adaptief algoritme berekent hoe en wanneer competenties afnemen als ze niet onderhouden worden (vergeetcurve) en zorgt ervoor dat deelnemers tijdig hun bekwaamheid opkrikken. Wanneer dit moet gebeuren wordt berekend op basis van de leerhistorie, waardoor kennis opfrissen efficiënt en gepersonaliseerd gebeurt.

De Drillster-app toont niet alleen aan dat iemand volledige bekwaamheid heeft bereikt voor een bepaald leerobject, maar laat ook zien wanneer kennis, bewustzijn en vaardigheden afnemen als ze niet worden onderhouden. Adaptief pull learning overbrugt efficiënt de kloof tussen wat de deelnemer al weet en wat hij nog moet beheersen. Competenties worden zo precies op tijd opgefrist om specifieke taken correct uit te voeren.

Adaptief leren, push of pull?

Nu we de verschillende toepassingen voor zowel de pull- als pushbenaderingen in adaptief leren hebben verkend, kunnen we concluderen dat beide methoden tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Afhankelijk van het type training en het belang van specifieke kennis, bewustzijn en vaardigheden, bepaalt een organisatie of ze voor een leerobject een push- of pullbenadering het meest geschikt vindt. De sleutel ligt in de kritieke aard van de leercontent. Push learning kan nuttig zijn, maar als je overal notificaties aan toevoegt, loop je het risico op overbelasting. Het is het beste om push learning te implementeren voor kritieke en tijdgevoelige leerobjecten, en de deelnemers de verantwoordelijkheid te geven over hun ontwikkeling met betrekking tot de minder kritieke content. Met adaptief leren hoef je dus niet te kiezen tussen push of pull, je kunt ze beiden inzetten voor een optimaal leerrendement.