Design principle 8:

Gebruik vraagvarianten voor een optimaal leereffect

Door dezelfde leerelementen op meerdere manieren te bevragen, zorg je dat de informatie actief verwerkt en daardoor beter onthouden wordt. Bekijk hieronder hoe je dit aanpakt!

Wat?

Wil je het maximale resultaat halen uit je drills? Maak dan gebruik van vraagvarianten. Dit betekent dat je voor één leerelement (één stuk informatie dat mensen dienen te onthouden), meerdere vragen maakt. Bijvoorbeeld door verschillende voorbeelden/casussen te gebruiken. Deze vraagvarianten ga je vervolgens aanmerken als ‘gelijkwaardig’. De app schotelt mensen dan steeds een andere vraagvariant voor van eenzelfde leerelement. De lesstof blijft hetzelfde, maar de informatie wordt op een andere manier bevraagd. Dit zet het brein echt aan het werk!

Wissel ook met vraag- en antwoordstijlen door een multiplechoicevraag af te wisselen met een open vraag, of zelfs een hotspot-vraag (zie design principle 7). Probeer minimaal één, maar liefst twee extra vraagvarianten per leerelement te ontwerpen, zodat je dus 3 vragen in totaal krijgt per element. Bekijk het voorbeeld hieronder.

Waarom?

Door meerdere varianten te gebruiken, wordt de student/werknemer getriggerd écht goed na te denken over de vraag en het juiste antwoord dat daarbij hoort. Je voorkomt tevens dat mensen vragen en antwoorden gaan onthouden op basis van herkenning, in plaats van op kennis (zie design principal 7). Door het actief ophalen van kennis te stimuleren blijft het beter hangen. Kennisontwikkeling en -borging is ten slotte het doel van leren. Daarbij wordt de drill interessanter en uitdagender om te doen. Een win-winsituatie dus!

 

Het probleem van herkenning treedt ook op wanneer je ongelijkwaardige antwoorden gebruikt. Gebruik daarom gelijkwaardige antwoorden. Dit houdt in dat je antwoordopties altijd binnen hetzelfde format en ongeveer even lang probeert te maken. Op deze manier kun je ondervangen dat mensen het goede antwoord herkennen op basis van uiterlijke kenmerken, in plaats van op basis van kennis van de juiste informatie. Dit lichten we toe aan de hand van een voorbeeld…

Hoe?

Het bedenken van meerdere vraagvarianten kan in het begin even lastig zijn. Je zult hier echter steeds beter in worden. Blijf creatief!

Zo merk je vragen aan als gelijkwaardig.

Vraag een Workshop Drill Design aan