Compliancetraining

Wanneer bepaalde kennis en of vaardigheden verplicht getraind moeten worden vanuit de wetgever spreek je van compliancetraining. Onderwerpen voor compliance trainingen zijn bijvoorbeeld: integriteitstraining, training over veiligheidsprotocollen, WFT-training of training over gedragscodes binnen een bepaalde branche. 

24/7 op het gewenste beheersingsniveau

Deze trainingen komen met regelmaat terug omdat de werkgever aantoonbaar moet kunnen maken dat medewerkers voldoen. Echter een examen of test om deze kennis te toetsen is slechts een moment opname. Wat weet men uiteindelijk nog in de periode tussen twee toetsmomenten?  Met het gebruik van de Drillster app bouw je deze kennis niet eenmalig op, maar zorg je juist voor continue kennis onderhoud en borging het hele jaar door. Altijd inzicht in alle beheersingsniveaus, nu en in de toekomst. Zo kan je altijd aantonen dat je mensen op het juiste kennisniveau opereren. Dit verhoogt de compliance graad van je organisatie.

In de praktijk…

Op aandringen van de toezichthouder laat je al je medewerkers een opleidingsprogramma volgen. Klassikale training, een beetje e-learning en tenslotte een afsluitende toets. Je deelnemers zijn compliant op papier, maar je hebt het gevoel dat de opleiding slechts voor een tijdelijke kennis-piek heeft gezorgd. Je voldoet aan wet- en regelgeving, maar de business klaagt. Zijn je mensen echt up-to-date en vakbekwaam, op ieder moment?

Je hebt er alles aan gedaan, alle lichten staan op groen, je organisatie is volledig compliant en toch krijg je klachten vanuit de business. Er is net ternauwernood een schandaal voorkomen. Een medewerker handelde toch onbewust onbekwaam. Hij dacht, ik weet het wel, ik heb immers de toets 6 maanden geleden gehaald. Maar toch schatte hij de situatie niet goed in en ging het bijna mis.

Wet- en regelgeving zijn er niet voor niets, maar hoe zorg je er nu voor dat iedereen die ook echt naleeft? Een toets is slechts een momentopname. De uitkomst zegt niets over de bekwaamheid van iemand 3, 6 of 9 maanden nadien, op het moment dat de kennis of vaardigheden toegepast moeten worden. Het halen van het vinkje lijkt een doel op zich, terwijl het continu paraat hebben van kennis en vaardigheden over het hoofd gezien wordt.

Drillster biedt je real time inzicht in het beheersingsniveau van je personeel. Je kan precies zien waar nog wat aandacht nodig is en daar gericht op trainen. Je kan zien welke onderdelen uit je Drills als lastig worden ervaren en je personeel kan zelf ook zien waar het staat qua beheersingsniveau. Je kan het hele jaar door aantoonbaar maken dat je voldoet aan de eisen van de toezichthouder of het management.

Je past bij wijzigingen in wet- en regelgeving, beleid of producten, de Drill vragen aan. Drillster herkent het beheersingsniveau en herinnert automatisch die medewerkers die hun kennis moeten bijspijkeren. Dit geeft rust en vertrouwen, het hele jaar door. Voor management, medewerker en toezichthouder.

KLM traint o.a. haar cabinepersoneel op flight safety via de Drillster methode. Cabinepersoneel voelt zich ondersteund door een methode die echt helpt en de slagingspercentages van de recurrent examens schieten omhoog. Een win-win.

Andere oplossingen

Leer ook over onze andere oplossingen en de praktijksituaties waarin ze worden toegepast…

Toetsen
Wil jij het beheersingsniveau van je medewerkers toetsen? Drillster biedt ook diagnostisch toetsen, examens, al dan niet adaptief. Leer wat meer over de toets mogelijkheden.
Examentraining
Examenstress, wie kent het niet? Heb ik genoeg geoefend en geleerd? Met Drillster heb je inzicht in je eigen beheersingsniveau. Nieuwsgierig hoe je zonder stress naar jou ultieme resultaat toe werkt?
PE Permanente Educatie
Op zoek naar een methode voor je langlopende leerprogramma? Leer hoe je met Drillster vormgeeft aan jouw Permanente Educatie programma...
Afstandsleren
Leren op afstand. Ideaal in de steeds drukkere maatschappij. Maar hoe blijf je up to date en gemotiveerd? Leer hoe we zorgen voor minder uitval en betere studieresultaten op afstand...