Algemene Voorwaarden

Om te zorgen dat er geen misbruik gemaakt wordt van de Drillster applicatie hebben we een programmabeleid opgesteld waar je als klant je aan moet houden. Zo niet moeten we helaas streng zijn…

 

Om de kwaliteit en de reputatie van Drillster hoog te houden, is jouw gebruik van Drillster onderworpen aan het volgende programmabeleid. Als wordt vastgesteld dat je in strijd handelt met ons beleid, zoals bepaald door Drillster BV en naar eigen goeddunken, kunnen wij je waarschuwen, of je account opschorten of beëindigen.

Houd er rekening mee dat we op grond van onze Gebruiksvoorwaarden ons beleid op elk gewenst moment kunnen wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om up-to-date te blijven en je te houden aan het beleid dat hier wordt weergegeven.

Verboden gebruik

In aanvulling op (en/of als enkele voorbeelden van) de schendingen beschreven in hoofdstuk 5 van de Algemene Voorwaarden, is het gebruikers niet toegestaan:

 • Drillster te gebruiken voor het genereren of bevorderen van ongevraagde commerciële e-mail (spam). Dergelijke activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot
  • het verzenden van e-mail in strijd is met toepasselijke anti-spam wet
  • het imiteren of zich voordoen als een andere persoon of zijn of haar e-mailadres, of het creëren van valse accounts met de bedoeling spam te verzenden
  • data-mining van een webonderdeel (inclusief Drillster) om e-mailadressen te vinden
  • het gebruik van de Drillster dienst om ongevraagde e-mails te sturen naar grote aantallen e-mailadressen die behoren tot personen en/of entiteiten met wie je geen voorafgaande relatie bestond
 • Materiaal te versturen, uploaden, distribueren of verspreiden of aanbieden met een onwettig, lasterlijk, seksistisch, beledigend, frauduleus, inbreukmakende, obscene of anderszins aanstootgevend karakter
 • Opzettelijk virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, schadelijke bestanden, hoaxes, of andere zaken van destructieve of misleidende karakter aan de dienst toe te voegen
 • Materiaal over te brengen dat schadelijk kan zijn voor minderjarigen
 • Zich voor te doen als een andere persoon (via het gebruik van een Drillster-account of anderszins) of een verkeerde voorstelling van jezelf te maken als auteur van lesmateriaal
 • Illegaal gebruik te maken van het intellectuele eigendom of andere merkgebonden informatie van anderen zonder de schriftelijke toestemming van zowel Drillster BV als dergelijke eigenaars of de licentiegevers
 • Drillster te gebruiken om de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen te schenden
 • Illegale activiteiten te bevorderen of aan te moedigen
 • Te interfereren met andere gebruikers van de Dienst
 • Het maken van meerdere gebruikersaccounts in verband met een schending van de overeenkomst of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen
 • Drillster-accounts te verkopen, verhandelen, of te exploiteren voor ongeautoriseerde commerciële doeleinden
 • Enig deel van de Drillster-dienst te wijzigen, aan te passen, te vertalen, of te reverse engineeren
 • Het verwijderen van alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die in of op de Drillster Dienst aanwezig zijn
 • Enig deel van de web-pagina’s van Drillster van layout te veranderen of in een andere context te plaatsen

Beveiliging

Je dient Drillster BV onmiddellijk in kennis te stellen van een inbreuk op de veiligheid met betrekking tot de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van jouw wachtwoord of account gewaarborgd blijft, kun je jouw account afmelden bij het einde van elke sessie.

Account-onbruik

Drillster BV mag uw account sluiten in overeenstemming met artikel 9 van de Gebruiksvoorwaarden als je niet tenminste eenmaal gebruik maakt van jouw account binnen een periode van negen maanden.

Nous voulons vous offrir la meilleure expérience Drillster possible. C’est pourquoi nous utilisons des cookies pour collecter des informations afin d’améliorer notre site web et vous fournir les informations les plus pertinentes. Vous pouvez lire notre politique de cookies en détails ici.

Bien sur ! Je ne préfère pas